Psychológia sériových vrahov ✸

200 skutočných prípadov. 


V jednej knihe, ktorej autorom je PhDr. Andrej Drbohlav, nájdete všetko, čo ste doteraz chceli vedieť o sériových a masových vrahoch súčasnosti. 
Keď mi vydavateľstvo Grada poslalo zoznam knižných noviniek, okamžite som klikla na knihu Psychológia sériových vrahov - nielen kvôli tomu, že už len samotná psychológia a psychiatria sú fascinujúce, ale najmä kvôli ľudskej mysli. Duši. Kým vlastne dokážeme byť? 
Nie je možné opísať knihu detailne, napokon samotná problematika je hlboká a náročná. Pokúsim sa o veľmi stručný náhľad. 
grada

I. časť knihy

Prvá časť knihy je venovaná duši, ak to môžem tak zhrnúť do jednej vety. Sú tu vybrané aspekty analýzy trestného činu a investigatívnej psychológie, vybrané psychologické aspekty, psychologická typológia vrahov podľa motívu a tiež samostatná kapitola venovaná sexuálnym sériovým vrahom. 
Dočítate sa tu okrem iného základnú definíciu mnohonásobných vrážd, kedy ide o sériového vraha a kedy je to trebárs záchvatový vrah. 
Sú tu vyvrátené najčastejšie mýty o sériových vrahoch - určite nie sú len v USA, čoho príkladom môžu byť mená ako Pedro Alonso Lopez, ktorý v Peru, Ekvádore a Kolumbii zavraždil odhadom 350 - 600 osôb. Alebo Hu Wanlin z Číny, ktorý podľa odhadov zavraždil počas svojho života 190 ľudí. 
A nie sú to len muži, o čom vás presvedčí samostatná kapitola o sériových vrahyniach
Kniha sa venuje v tejto kapitole i vybraným aspektom profilu sériového vraha. Aký je? Aké sú rozdiely medzi vrahom s jednou obeťou a sériovými vrahmi? A čo vek prvej vraždy? 

Vzťah k matke, vzťah k otcovi

drbohlav
Veľmi zaujímavé je čítanie o vybraných vzťahových prediktoroch, kde je spomenutý vzťah k matke, k otcovi a k súrodencom a vrstovníkom. Z uvedených informácii vyplýva, že z testovanej vzorky v 47 % z nich otec v detstve chýbal, v 19 % bol vzťah k otcovi veľmi záporný a v 4 % mali sérioví vrahovia veľmi kladný vzťah. O čosi iné je to v prípade matky, kde 21 % z nich malo veľmi kladný vzťah k matke. Čo sa týka súrodencov a vrstovníkov, 39 % malo vzťah skôr záporný, 37 % veľmi záporný a len 10 % veľmi kladný. Aj z uvedeného si vieme predstaviť ich dospievanie, detstvo a komplikovanosť vzťahových väzieb. 
Možno sa zamýšľate nad fyzickou a psychickou agresiou, ktorými si vrahovia mohli prejsť počas detstva a dospievania - pri psychickom týraní bola v 35 % spomenutá matka, v 18 % otec. Aktérom fyzického týrania bol predovšetkým, ako možno tušíte, otec, a to v 33 %. Zaujímavé však je, že v 37 % bola absencia akéhokoľvek fyzického týrania. Matka bola uvedená v 18 %.

Behaviorálne patologické javy a behaviorálne patologické poruchy

Približne v piatich rokoch života sú prítomné javy ako hostilita voči zvieratám, fascinácia ohňom a enuréza. Teda už v detstve sú prítomné behaviorálne patologické javy, avšak niektoré sú prítomné počas dospievania, ako napríklad kompulzívna masturbácia, ktorá sa objavuje v 82 % pri sériových vrahoch. 
psychológia
Šokujúce pre mňa bolo, že stretnutie so smrťou a krvou vo veľmi skorom, niekedy až detskom veku, môže byť veľmi významným javom u sériových vrahov. Ide o zážitky z bitúnkov, brigády v pohrebných ústavoch či iné stretnutia so smrťou a krvou. 

II. časť knihy

Encyklopédia sériových vrahov v mennom zozname je druhou časťou knihy. Ku každému sériovému vrahovi či vrahyni je uvedená lokalita, počet obetí, jeho/jej sexuálne preferencie, trest aký bol udelený a tiež typ (či ide o mercy killer, power, thrill, gain, lust alebo iný typ vraha pričom táto typológia je v knihe vysvetlená v prvej časti).
Taktiež sú pri každom z nich uvedené prediktory a vek prvej vraždy, aj modus operandi
Musela by som fotiť každú stranu, každé meno zvlášť, aby som mohla túto kapitolu popísať. Určite musím spomenúť fotografie zo súdnych konaní zachytávajúce správanie daného sériového vraha alebo vrahyne v priebehu procesu alebo po vynesení rozsudku. Sú tu kresby, ktoré daný vrah/vrahyňa kreslí, ako aj písmo z listov

V knihe je niekoľko citátov tak výstižných, že nás nútia zamyslieť sa nad človekom, psychikou, naším konaním...
Dovolím si svoj blogový príspevok ukončiť práve jedným z nich. 
"Humanita stojí dnes tak vysoko, že aj vrahom zachraňuje životy. Len zavraždeným nie." (G. Laub)

Psychológia sériových vrahov je knihou, ktorá je odporúčaná aj študentom psychiatrie alebo psychológie.

Komentáre

Obľúbené príspevky