🎃 Halloween a Dušičky

Plamienok nádeje a spomienky... 🕯

Príroda je chladná, stromy vo vetre strácajú posledné lístie. 🍂 Navôkol je všetko nejako ponuré, pusté. Mnohí z nás si pripomínajú nádherné chvíle strávené s blízkymi, ktorí už nie sú medzi nami. 🕇

Kelti a ich Samhain

Naučila som sa už len pousmiať vždy, keď začujem poznámku o tom, ako Halloween je americký sviatok. Nie, nie je.
Odchod babieho leta bol pre Keltov koniec roka. Sviatok sa nazýval Samhain a slávil sa presne v čase našich Dušičiek. V súčasnosti poznáme Halloween odvodený od "all hallows even" alebo "hallowed". Pomenovanie máme iné, ale podstata siaha až ku Keltom. 

halloween
Samhain slávený 31. októbra bol výnimočný v tom, že kým živí smútia za slnečným bohom, mŕtvy prichádzajú do nášho sveta. Lepšie povedané, zblúdené duše sa sem práve vtedy môžu dostať. Preto ľudia začali dávať pred dvere víno, koláče, ovocie a do okien tekvice so sviečkou. Tie spoľahlivo odohnali prípadné čarodejnice a strašidlá. 👻

Dušičky a kresťanstvo

Kelti sa snažili chrániť, maskovať, prečkať tento prelom období veselosťou a oslavami aby nikto nebol sám. 🎉
Kresťania to poňali inak a v siedmom storočí na príkaz pápeža vznikla tradícia oslavy Všetkých svätých a a o deň neskôr Pamiatka zosnulých. Všetkých svätých mal byť deň určený modlitbám, ľudia sa snažili robiť dobré skutky a uctiť si svätcov. Pamiatka zosnulých prebiehala v tichosti - omšou, modlitbami a návštevou cintorína pre zapálenie sviece či položením kvetov na hroby. 🎕

Duše v našom svete

Tradovalo sa, že na Dušičky prídu duše zosnulých k nám na 48 hodín.
Počas toho obdobia sa mŕtvym napríklad nachystalo ich obľúbené miesto v dome, alebo sa na stole nechalo víno či koláče. 🍰 Keď ale zazvonil zvon z kostola, duše sa pobrali naspäť do svojho sveta mŕtvych. 🌌

zvyky
Tradičné jedlá pre toto obdobie

Jablká, lieskovce a kaše boli top jedlami týchto dní. Išlo predovšetkým o kaše zemiakové, konopné alebo dokonca makové. 🍲
Fazuľa bola ochranou pred strigami. 💚 Existuje povera aj dnes, že strigu možno odplašiť aj hodením fazule priamo do jej tváre.

špeciálna kaša s veštbou 🥔

Domy boli kedysi viacgeneračné, ale zaujímavé to môže byť aj teraz. Keď chcete vedieť, čo vás čaká, uvarte misu zemiakovej kaše a po dovarení primiešajte gombík, kľúč, prsteň a mincu. V prítmí si každý naberie na tanierik z kaše a opatrne čakajte, komu čo cinkne pod zubami. Gombík znamenal dieťa do rodiny. Minca peniaze a hojnosť. 💰 Prsteň bol symbolom blížiacej sa svadby, kľúč bol dôvodom na radosť z nového domu a celkovo sťahovania. 🔑

svätomartinská hus

Ženy, ktoré sa venovali mágii, piekli husi ochutené magickou bylinkou palinou ako obetu bohyni úrody. Neskôr sa zachovala tradícia piecť hus práve v čase menín Martina, teda 11. novembra. 🍗 Mnohí pripravujú hus v tento deň aj v súčasnosti. 

halloween
A ešte povery na záver 😊

Nezdržiavajte sa v lese na rázcestiach a celkovo nikde na križovatkách, sú tam nadprirodzené bytosti a môžete ich postretnúť skôr v tom zlom slova zmysle. ⚉
Keď na dušičky sedí mladé dievča pred zrkadlom, češe si vlasy a zároveň je jablko, uvidí v okne za pravým plecom podobizeň svojho ženícha. 🤴

🧡 Zapáľte doma v predvečer Halloweenu malú oranžovú sviečku a nechajte ju dohorieť 🧡 Prinesie pokoj a šťastie po celý rok. 🧡


Zdroje obrázkov: online web

Komentáre

Obľúbené príspevky