Škola nie je výchovný tábor ✍

 Kniha nielen pre učiteľov ✍

grada
Ešte niekedy v máji sa ku mne dostala táto skvelá kniha ktorej autorkou je Mária Belešová 🖉
Samozrejme bolo leto a ja som sa knihám venovala menej 👼
Radšej som voľné dni chcela byť pri vode a užívať si ten pocit úplného pokoja a bezstarostnosti...
❗Ale teraz už bude na mojom Instagrame a aj tu na blogu o kúsok viac kníh 💛

Prečo kniha o škole

Nečítam knihy týkajúce sa výučby a pedagogiky, nie je to moja obľúbená téma. Prekvapila som seba samu, keď ma zaujala práve Škola nie je výchovný tábor - akosi som si spomenula na vlastné detstvo. Chodila som do niekoľkých základných škôl, a tak som zažila viacerých učiteľov aj rôzne kolektívy. Niekde to bolo lepšie, inde som chcela odísť už po mesiaci 😁 
Navyše som sa pri čítaní obsahu knihy v kníhkupectve zamyslela nad tým, čo keby som ja mala doma problémové dieťa...
Ako sa cítia rodičia keď im ustavične niekto volá zo školy a musia riešiť problémy svojich detí? 
No a s príchodom septembra sa akosi otvára téma školy, kolektívov, výchovy.
Verím, že možno niekomu moja recenzia pomôže a začíta sa do skvelej knihy 📖

Problémoví žiaci

Určite si pamätáte, že aj vo vašej triede bol kedysi problémový žiak, ktorý vždy narušil inak normálny život v triede. Alebo možno boli dvaja, traja, a spoločne vystrájali.
Knihu by som rozdelila na tri časti - v prvej je definované akí vlastne sú problémoví žiaci. Veľmi citlivo sa otvára táto téma, autorka knihy skvelo popisuje problémy v oblasti učenia a problémy v oblasti správania.

grada

Problémové správanie

V druhej časti je detailne popísané problémové správanie žiakov, pri jednotlivých podkapitolách sú súčasťou i príbehy zo života. Každá podkapitola končí odporúčaním 👍
Nájdete tu napríklad témy ako agresivita, krádeže, neúcta, záškoláctvo, šikanovanie, alkohol.
zaujímavá môže byť pre mnohých pedagógov aj kapitola o rómskych deťoch v škole. ✎
Mňa najviac oslovili práve príbehy, ktoré sú niekedy naozaj šokujúce. Odporúčania po kapitolách sú mimoriadne užitočné nielen pre učiteľov, ale aj pre rodičov ktorí sa rozhodnú prečítať túto knihu 💚

Zoznam učiteľských trikov

V akoby tretej časti knihy sú zozbierané skvelé triky pre učiteľov a autorka ešte pridala aj kapitolu o ďalších odporúčaných knihách k tejto problematike 👌

Kniha vyšla vo vydavateľstve Grada 💕

Komentáre

Obľúbené príspevky